samenwerking in zorgprojecten

DIENSTEN SIZOP


Suzanne heeft in haar loopbaan een brede kennis opgedaan van de Nederlandse gezondheidszorg en specifiek van de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, langdurige verpleging, verzorging en thuiszorg en kwaliteitsverbetering in de zorg (patiëntenervaring en kwaliteitsaudits). In samenwerking met u kan Suzanne de volgende activiteiten verrichten:
  • Het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten
  • Methodologische ondersteuning bij (lopende) onderzoeksprojecten
  • Het ontwikkelen en implementeren van meetinstrumenten
  • Het analyseren van gegevens
  • Het schrijven van rapporten en (web)artikelen
  • Het opstellen van activiteitenplannen, jaarplannen en strategische beleidsplannen
  • Het verzorgen van presentaties en het geven van instructies
  • Het organiseren van bijeenkomsten en werkconferenties
  • Het uitvoeren van externe audits t.b.v. ISO 9001 en ISO 20252